Začína sa deviaty ročník verejnej zbierky Tehlička

(Bratislava, 24. februára 2014) – "Mojím domovom bola ulica…" Takýmito slovami sa zväčša začína rozhovor o minulosti chlapcov, ktorí momentálne žijú v saleziánskom centre Kala-Kala v Angole.

V našej saleziánskej tradícii sa snažíme vytvárať pre deti a mladých priestor, ktorý by bol domom, kde by cítili prijatie; dvorom, kde by sa mohli stretávať s priateľmi; školou, ktorá by ich pripravovala do života; farnosťou, kde by spoznávali hodnotu hlbokej viery. Sú to hodnoty, ktoré deti obyčajne dostávajú pri výchove od svojich rodičov. Deti ulice toto všetko stratili. Alebo lepšie povedané, snažia sa nájsť na ulici, kde im to však nikto neponúka.

Verejnou zbierkou Tehlička vás chceme požiadať o podporu saleziánskeho centra Kala-Kala, ktoré je nie druhým domovom chlapcov z ulice, ale mnohokrát jediným. Vyzbierané finančné prostriedky poputujú na podporu aktivít, vzdelávacieho programu a dobudovanie tohto centra pre deti ulice v Angole.

Kala-Kala je centrum, ktoré vzniklo pred 5 rokmi. Slúži na formovanie detí z ulice, ktoré v tej dobe začínali byť tŕňom v oku pri budovaní novej Angoly. Deti ulice v Angole sú zväčša siroty alebo deti opustené rodinou. Sú hladné, týrané, sexuálne zneužívané, na drogách, so zbraňou v ruke. Centrum pomáha týmto deťom získať vzdelanie a stať sa zodpovednými občanmi. Ide o zmysluplný projekt s viditeľným dopadom. Vychádza z univerzálnych kresťanských hodnôt. Je konkrétny, transparentný a spojený s dôveryhodným partnerom – Saleziánmi. Zbierka bude prebiehať počas pôstu. Začína utorok 4. marca 2014 o 19:00 benefičným Koncertom pre deti ulice v Angole v bratislavskom UPeCé, na ktorom účinkujú HEX, Marián Čekovský & Band, Simona Martausová, ABADA Capueira, Michal Žák, Slávka Tkáčová – Gospel talent 2013. Pozývame vás, aby ste sa ako jednotlivci, rodiny, spoločenstvá či farnosti práve v tomto pôstnom období zapojili do mnohých iniciatív, ktoré ponúkame. Modlitba, služba, či zrieknutie sa niečoho v prospech týchto chlapcov je malým skutkom lásky, ktorý im pomôže zažiť domov. Sme šťastní, ak sa životné príbehy končia happy-endom. My budeme šťastní, ak sa príbehy viacerých chlapcov z ulíc Luandy budú môcť začať „happy-startom“. Túžime po tom, aby aj s vašou pomocou mohli chlapci v tomto centre zažiť nový začiatok hodnotného života.

Peter Jacko SDB, predseda SAVIO o.z.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.