Začínajú Dni vďačnosti na počesť Štefana Sándora SDB

(Budapešť, Maďarsko, 17. októbra 2013) – Európske stretnutie saleziánov koadjútorov, ktoré sa začína dnes, 17. októbra v Péliföldszentkereszti zahajuje intenzívnu štvordňovú saleziánsku a duchovnú aktivitu v Maďarsku. Jej dôležitosť sa ale neobmedzuje na Maďarsko, ale rozširuje sa na celú Kongregáciu. Spoločnou črtou rôznych stretnutí bude spomienka na Štefana Sándora, maďarského koadjútora, mučeníka, ktorý bude čoskoro vyhlásený za blahoslaveného.

17. – 18. október, PéliföldszentkeresztEurópske stretnutie saleziánov koadjútorov

18. október, Budapešť20:00 – Katedrála sv. Štefana, modlitebná vigília organizovaná saleziánskou rodinou

19. október, Budapešť9:30 – Na námestí pred katedrálou sa uskutoční oslava ceremónie blahorečenia Božieho služobníka Štefana Sándora. Predsedať bude kardinál Peter Erdo, arcibiskup Ostrihomu a Budapešti za prítomnosti okolo 40 biskupov, hlavného predstaveného, dona Pascuala Cháveza a niekoľkých členov Generálnej rady saleziánov. Slávenie bude vysielané online na: http://www.dunatv.hu/musor/elo

20. október – Solnok11:00 – V rodnom meste blahoslaveného Štefana Sándora sa uskutoční slávnostná svätá omša, ktorej bude predsedať hlavný predstavený.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.