Začíname druhú etapu Roka vďačnosti – KOSTOL

Tešíme sa, že spolu s vami môžeme postupne objavovať piliere, na ktorých don Bosco (a jeho slovenskí spolubratia) staval svoju prácu s mládežou. Prvým z nich je kostol – pretože aj Ján Bosco začínal každú aktivitu modlitbou.

V rámci tejto etapy dnes začíname modlitebnú aktivitu s názvom Modlitbový BOOST. Ešte stále si môžete po vyplnení formulára vylosovať saleziána, ktorého každodenne počas Pôstneho obdobia posilníte tromi Zdravasmi. Veľmi nás teší, že túto výzvu prijalo takmer 700 z vás!

Sledujte nás na 100.saleziani.sk, zistite o tejto etape viac a prezrite si materiály, ktoré môžete využiť na stretkách.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.