Zameranie na starostlivosť o saleziánske povolanie

Druhý deň saleziánskej provinciálnej kapituly sa niesol v duchu starostlivosti o saleziánske povolanie. Úvodná debata a následné diskusie v skupinách mali pomôcť saleziánom analyzovať situáciu v slovenských komunitách a hľadať cesty, ako prežívať svoje povolanie s radosťou a naplnením.

Okrem sebapoznania sa saleziáni zamerali aj na hľadanie ciest, ako pomôcť ostatným bratom radostnejšie prežívať svoje povolanie. Diskutovali o tom, ako si navzájom môžu poskytovať podporu, povzbudenie a inšpiráciu.

Prosím, povoľte marketingové cookies, aby sme vám mohli zobraziť toto video.
Súhlasím s používaním marketingových cookies

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.