Zamestnanci provincialátu dostali na Františka Saleského Heslo

(Bratislava, 27. januára 2104) – V deň „saleziánskych menín“, na sviatok sv. Františka Saleského 24. januára, provinciálny vikár don Jozef Ižold predstavil a osobne odovzdal zamestnancom jednotlivých oddelení provincialátu komentár k Heslu hlavného predstaveného na tento rok. Na tomto už tradičnom stretnutí sa zišla asi tridsiatka laikov, ktorí pracujú na rôznych oddeleniach v provinciálnom dome – ekonomické, misijné, mediálne, vydavateľstvo a Domka.

Po krátkom úvodnom videoklipe don Ižold predstavil jednotlivé kapitoly komentára k Heslu. Vyzdvihol najmä potrebu poznať okrem dejín dona Bosca a jeho pedagogiky aj, alebo najmä, spiritualitu, cestu svätosti tohto zakladateľa saleziánov.

O téme Hesla sa hovorilo aj na Dňoch spirituality saleziánskej rodiny, ktoré sa počas januára konali v Ríme. Delegát pre misie don Peter Jacko, ktorý sa na nich zúčastnil, sa pred laikmi z provincialátu podelil so svojimi zážitkami a myšlienkami z tohto podujatia.

Záverom stretnutia bolo spoločné slávenie eucharistie vo farskom kostole Márie Pomocnice na Miletičovej. Svätej omši predsedal provinciálny vikár a v homílii o Františkovi Saleskom a jeho príklade hovoril don Ján Martiška, z oddelenia pastorácie mládeže.

 

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.