Zamestnanci provincie sa stretli na vianočnom obede

(Bratislava, 21. decembra 2012) – V utorok 18.12.2012 rozvoniavala na Miletičovej dobrá kapustnica i sladká štrúdľa. Provinciál Karol Maník so svojimi delegátmi pozval ku spoločnému stolu päťdesiatku ľudí – zamestnancov a zamestnankýň provincialátu a organizácií, ktoré sídlia na Miletičovej a s provincialátom úzko spolupracujú. Domka, Savio, Vydavateľstvo don Bosco i saleziáni-delegáti začali na pravé poludnie svätou omšou v kostole Márie Pomocnice kresťanov spoločné vianočné posedenie.

V homílii provinciál pripomenul dôležitú zhodu okolností: v tento deň 18.12. – si všetci saleziáni pripomínajú vznik svojej kongregácie. Priblížil skupinu mladíkov zhromaždených na don Boscovo pozvanie v jeho izbičke. Robia svoje životné rozhodnutie a pridávajú sa k rastúcemu a požehnanému dielu. Podobne aj dnes prichádzajú k donovi Boscovi noví nasledovníci – aj laici, ktorí spolu so saleziánmi spolupracujú na naplnení jeho sna. V tomto duchu si vzápätí všetci prítomní saleziáni obnovili svoj sľub.

Stretnutie pokračovalo po skončení svätej omše obedom v neformálnej rodinnej atmosfére. Provinciál osobne odovzdal každému malý darček, poďakoval, prehodil pár slov. Nezabudol pripomenúť to, k čomu sme volaní v nasledujúcom roku: robiť našu prácu ešte kvalitnejšie a lepšie. O toto sa v súčasnosti snaží v spolupráci s delegátmi na úrovni provincialátu a úzko spolupracujúcich organizácií. Vytvoriť vzájomne prepojené a dobre koordinované spoločenstvo, ktoré bude lepšie slúžiť celej provincii pri napĺňaní saleziánskeho poslania medzi mladými.

2012_12_21_kapustnica1.jpg

2012_12_21_kapustnica2.jpg

2012_12_21_kapustnica3.jpg

2012_12_21_kapustnica4.jpg

2012_12_21_kapustnica6.jpg

Informoval: Ján MihálikFoto: Róbert Chovanec

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.