Zapoj sa do Globálneho filmového festivalu mládeže Don Bosco!

(Košice, 3. septembra 2021) – Celosvetový saleziánsky filmový festival je jedinečný projekt svojho druhu, ktorý chce zapojiť mladých ľudí na celom svete prostredníctvom výroby krátkych filmov. Táto veľká iniciatíva mládežníckeho protagonizmu a zdieľania umenia a hodnôt má názov „Don Bosco Global Youth Film Festival“ a bude sa konať počas 18. a 19. novembra 2021 na stovkách rôznych miest vo všetkých časových pásmach 134 krajín sveta.

Bude to skutočný „filmový festival“ pre mladých, organizovaný mladými a v spolupráci s ďalšími mladými. Zúčastniť sa ho môže ktokoľvek, kto má menej ako 30 rokov, bez ohľadu na náboženstvo alebo na to, či navštevuje saleziánske stredisko – aj keď je zrejmé, že zámerom je podnietiť čo najväčšiu účasť práve prostredníctvom nich.

Myšlienka svetového festivalu, do ktorého by sa mohli zapojiť tisíce mladých ľudí z celého sveta, pochádza priamo od hlavného predstaveného saleziánov dona Ángela Fernándeza Artimeho, ktorý sa s ňou začal pohrávať už v predchádzajúcom šesťročí svojej služby, a ktorý teraz vníma dôvody využiť ho ako príležitosť, priniesť v tomto čase pandémie celému ľudstvu potrebnú energiu a pohľad mladých ľudí plný nádeje.

Témou festivalu bude Heslo hlavného predstaveného na rok 2021 „Vedie nás nádej“ a bude mať tri súťažné kategórie: krátke filmy, animované filmy a hudobné videá. A aby bola účasť ešte väčšia, oddelenie sociálnej komunikácie poskytlo víťazom aj vecné ceny v celkovej výške 100 tisíc eur. O víťazoch v troch kategóriách rozhodnú tri poroty, ktoré budú zložené z osobností zo sveta filmu, zo sveta mladých a z autorít saleziánskeho sveta.

Keďže ide o festival rozšírený na celý svet, úloha webovej platformy www.dbgyff.com je oveľa centrálnejšia než pri jednoduchých festivalových stránkach. Mladí filmári na nej nájdu v piatich jazykoch (angličtina, taliančina, španielčina, francúzština a portugalčina) všetky potrebné informácie a zdroje. Bude musieť zvládnuť fázu nahrávania videí, bude možné na nej sledovať priebeh prác, bude tiež kontrolovať činnosť rôznych porôt a na konci festivalu na nej budú k dispozícii aj všetky videá, ktoré sa zapoja do tejto iniciatívy.

Prihlásiť sa s vaším videom na DBGYFF je možné do 30. septembra.

OnMisdb

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.