ZARUKY: Neformuj kľúčové postoje tvojho života cez obmedzený svet FB nástenky

(Bratislava, 28. septembra 2021) – Mládežnícke organizácie eRko, DOMKA, Laura, ZKSM a ZMM s podporou Fóra života spúšťajú ďalší ročník projektu ZARUKY. Formáciou v témach teológie tela chcú mladých sprevádzať v ich misii šírenia kultúry života a rodiny.

„Budeme spolu študovať seriózne učenie Cirkvi o témach lásky, povolania a zmyslu ľudskej sexuality. Bude to stáť tvoj čas a chuť, ochotu klásť otázky, štúdium textov, meditáciu Písma, premýšľanie, stretávanie, dialóg s priateľmi a nejakú tú aktivitu. Neformuj kľúčové postoje tvojho života cez obmedzený svet FB nástenky, internetových titulkov či náhodne darovanú knižku. Príď sa naučiť hlboké základy svojej viery, ktoré aj pre teba s láskou sformuloval sv. Ján Pavol II. v katechézach teológie tela. Toto učenie zasadíme do kontextu súčasného učenia Cirkvi a diania vo svete,“ približujú organizátori.

Program má kombinovanú formu diaľkového štúdia piatich lekcií, praktických činov po každej z nich a účasti na dvoch víkendových seminároch (zimný a jarný). Témy lekcií sú: 1. Ja a ty ako dar; 2. Srdce, ktoré sa učí milovať; 3. Telo, ktoré hovorí a je snubné; 4. Manželský sľub; 5. MY, príbeh civilizácie lásky, láska a plodnosť. Každý účastník bude členom 5-členného krúžku s vlastným sprievodcom. Program trvá 8 mesiacov (od novembra do leta).

Formácia je určená pre chlapcov a dievčatá vo veku okolo 17-21, ktorí sú kresťanskí animátori a horí im srdce pre témy ZARUKY. Prihlásiť sa je možné do konca septembra 2021 prostredníctvom online formulára.

Zdroj: erko.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.