Zastavenie sa kandidátov

(Slávnica pri Dubnici nad Váhom, 01. februára 2013) Po istom čase práce je dobré sa zastaviť a pozrieť sa, či sa nasleduje správnym smerom. V duchu prehodnotenia doterajšieho pobytu a povolania v optike života dona Bosca sa kandidáti vybrali na duchovné cvičenia. Chata na Slávnici pri Dubnici nad Váhom sa na týždeň stala ich jaskynkou, kde mohli v tichu počúvať, ako sa ich duši prihovára Boh.

2013 02 01 DC 1

2013 02 01 DC 2Výlet na ľadom pokrytý hrad Vršatec slúžil na stíšenie ako mysle tak aj ducha. Krása okolitej krajiny,  podobnej alpským dolinám, otvorila kandidátom dvere do nekonečnej Božej lásky, ktorá ich opäť čakala v nezvyčajnej forme.  „Pri pohľade z hradu na dedinský život dole som si uvedomil, že je nutné, aby som sa počas týchto duchovných cvičení pozrel na svoj život z inej perspektívy a dokázal tak vnímať Božiu vôľu so mnou,“ hodnotí na záver dňa pred oficiálnym začiatkom jeden z kandidátov.

2013 02 01 DC 3

2013 02 01 DC 5

2013 02 01 DC 6

Duchovné cvičenia prebiehali v absolútnom silenciu, aby sa čo najviac zamedzilo akémukoľvek rozptýleniu. Prostredníctvom života Jána Bosca, ktorý bol hlavným obsahom prednášok, mohli kandidáti konfrontovať svoje rozhodnutie a motivácie povolania.Jednodňová návšteva slovenského provinciála don Karola Maníka vyzdvihla dôležitosť týchto duchovných cvičení v rámci celej provincie. Zároveň bola miestom pre osobný rozhovor s kandidátmi, počas ktorého kandidáti v duchu povolania hodnotili svoj pobyt v prednoviciáte na Kalvárii v Košiciach.

Duchovné cvičenia don Bosco nazýval tiež cvičeniami dobrej smrti. Kandidátom prajeme, aby to, čo získali, dokázali s radosťou vnášať do každého dňa a tak byť vždy pripravený na stretnutie s Pánom.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.