Zástupcovia exallievov z celého sveta sa zišli na kongrese v Ríme

(Rím, 5. októbra 2015) – V sobotu 3. októbra sa v Ríme začal V. Kongres svetovej konfederácie exallievov don Bosca. Slovensko zastupujú delegát pre exallievov don Ivan Žitňanský SDB, prezident združenia Marek Slezák, viceprezident združenia Michal Hort a jeden z facilitátorov združenia Štefan Bošnák.

Vrámci programu je naplánovaná aj zmena stanov, voľba prezidenta a svetovej rady. Prvýkrát v histórii konfederácie za člena rady kandiduje aj Slovák, viceprezident slovenských exallievov Michal Hort.

Informoval: Michal Nemček

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.