Záver 4. celosvetového kongresu saleziánov spolupracovníkov: Odíďte zo sakristií!

(Rím, Taliansko, 12. 11. 2012) – 4. celosvetový kongres saleziánov spolupracovníkov, na ktorom sa zišlo okolo 250 delegátov na posúdenie a schválenie Projektu apoštolského života (PAŽ), sa skončil včera ráno, 11. novembra. Za hlavnú koordinátorku Združenia bola po prvýkrát zvolená žena, Noemi Bertolová. Hlavný predstavený silne nabádal, aby sa spolupracovníci stali protagonistami sociálneho, politického a kultúrneho života, čo vyjadril „potrebou odísť zo sakristií“.

V sobotu poobede počas stretnutia generálneho zhromaždenia vyzval hlavný predstavený Noemi Bertolovú k tomu, aby nasledujúcich šesť rokov slúžila v dôležitej a delikátnej úlohe hlavného koordinátora. N. Bertolová, odchovankyňa Sestier Panny Márie Pomocnice kresťanov, bude pomáhať svetovému zhromaždeniu rozoznať znaky doby a stretnúť sa s výzvami dneška s pastoračnou odvahou, ktorá charakterizovala dona Bosca.

Kongres reflektoval univerzálnosť saleziánskej rodiny. Zastúpené boli všetky kontinenty i krajiny, v ktorých saleziáni a sestry FMA pracujú pre osobnostné a kresťanské vzdelanie mladých. Novým, jednohlasne zvoleným štatútom je, že PAŽ bude pomáhať združeniu zabezpečiť vernosť charizme svätého zakladateľa. Saleziáni spolupracovníci, povzbudení milými a prorockými slovami hlavného predstaveného, si obnovili záväzok pripojiť sa k rozsiahlemu hnutiu ľudí, ktorí veria v Boha a v života a venujú všetku svoju energiu na obnovenie spoločnosti a Cirkvi. 

Don Bosco si vybral vzdelanie založené na láske a istej ceste, ktorou sa dajú vytvárať reálne a trvácne zmeny. Pri ďakovaní účastníkom nová svetová koordinátorka uviedla: „Som si istá, že dlhá a láskyplná práca vykonaná saleziánmi spolupracovníkmi vo svete na revízii PAŽ, ktorá sa skončila v týchto dňoch diskusiou a konštruktívnou zmenou, nás dostane bližšie k tomuto modelu. Každý z nás sa po návrate do našich centier bude s obnoveným entuziazmom usilovať smerovať k tomuto cieľu.“

2012_11_12_spolup_1.jpg

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.