Záver kapituly sa niesol v znamení spokojnosti a očakávaní

(Šachtičky, 13. mája 2013) – Po schvaľovaní provinciálneho direktória bola na pláne debata o investičných prioritách slovenskej provincie na najbližšie tri roky. Táto rozprava bežala v náhradnom „mode“, pretože provinciálny ekonóm bol ešte stále so zranenou achilovkou v nemocnici. Direktor Jozef Ragula predstavil štúdiu o prestavbe sakrálneho priestoru v Michalovciach. Marek Michalenko zase porozprával o situácii v Šastíne a o novom návrhu ubytovania spolubratov. Po viacerých zodpovedaných otázkach sa zhromaždenie vyjadrilo za investičnú prioritu na východnom Slovensku.

Na základe odporúčania z mimoriadnej vizitácie vypracovať dlhodobú víziu provincie, provinciál priniesol návrh metodológie, ako takúto víziu pripraviť. Návrh predniesol konzultant Ján Mihálik a doplnil ho o svoj pohľad aj Michal Vojtáš. Postup práce je schválený na najbližšie tri roky a jeho pracovný názov je „Vízia 10“.

Jednou z úloh provinciálnej kapituly je aj voľba delegáta na generálnu kapitulu. Napriek tomu, že Jožko Ižold odporúčal a chcel ponúknuť túto skúsenosť života Kongregácie aj iným bratom, bol hneď v prvom kole zvolený. Jeho náhradníkom sa stal Pavol Degro.

Navečer sa celé zhromaždenie presunulo do kostola na sídlisku Sásová. Tam provinciál predsedal svätej omši zo sviatku Nanebovstúpenia Pána. Okrem účastníkov kapituly boli na svätú omšu pozvaní aj zástupcovia všetkých zložiek saleziánskej rodiny. Veľmi osobným a hlbokým spôsobom provinciál v kázni popísal prepojenie od dona Bosca až k jeho osobnému povolaniu. Opakovane potvrdil svoje presvedčenie, že v našom živote je priestor pre zázraky, že zázraky sa jednoducho dejú aj dnes.

Spoločný večer so saleziánskou rodinou pokračoval na Šachtičkách krátkym predstavením kapitulných prác a pozdravmi jednotlivých zložiek. Nechýbali ani mladí, ktorí prišli v hojnom počte z bystrického strediska pozdraviť viacerých spolubratov, ktorí tam predtým pôsobili. „Ďakujeme mladým, že sú. Za to, že sme sa tu kvôli nim mohli stretnúť,“ takto pozdravila účastníkov kapituly predsedníčka Domky Lydka Ondrejkovová. Večer potom zbehol rýchle v rozhovoroch a sledovaním nevydareného hokejového zápasu Slovensko:Lotyšsko.

Záverečné zhodnotenie moderoval Jožko Ižold, pretože provinciál letel do poľského Gdaňska, kde sa cez víkend stretávajú provinciáli z regiónu Európa Sever. Účastníci provinciálnu kapitulu označili ako veľmi dobre pripravenú, ocenili skúseného regulátora Tibora Reimera a pochválili hlavne pokojnú a vysokú úroveň komunikácie. Viacerí, najmä pri liturgických momentoch, vyjadrili vďaku všetkým tým, ktorí sa za provinciálnu kapitulu vytrvalo modlili.

Informoval: Maroš Peciar SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.