Záverečný deň kapituly aj o téme rozširovania poznania a úcty k Titusovi Zemanovi

(Čičmany, 14. apríl 2016) – Posledné dopoludnie provinciálnej kapituly saleziánov v Čičmanoch malo pracovnú a slávnostnú časť. Ako je už dobrým zvykom, na ukončenie kapituly boli pozvaní zástupcovia zložiek saleziánskej rodiny ako aj niekoľkí mladí.

Dopoludnia najprv kapitula odhlasovala pripravený záverečný dokument o rozvoji štruktúry diel. Delegáti mali k tomu krátku diskusiu a niekoľko návrhov. Materiál napokon s troma pripomienkami schválili veľkou väčšinou hlasov. V druhom bode sa účastníci kapituly rozdelili do skupín a hovorili o návrhoch ako šíriť v saleziánskom prostredí a v širšej spoločnosti poznanie a úctu k Titusovi Zemanovi.

Napoludnie bola svätá omša, tentoraz v miestnom farskom kostole. Viedol ju provinciál Jozef Ižold a príhovor mal Peter Bučány, direktor komunity v Bratislave-Trnávke. Na bohoslužbe už boli prítomní aj provinciálka sestier saleziánok Jana Kurkinová, tiež prezident svetovej federácie exallievov dona Bosca Michal Hort ako aj zástupcovia saleziánov spolupracovníkov, združení Domka a Laura a viacero mladých študentov zo Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline.


 

Po svätej omši sa všetci presunuli naspäť do rokovacej sály, kde nasledovalo slávnostné ukončenie provinciálnej kapituly. „Modlili sme sa za vás počas týchto dní; verím, že ste všetko pekne zhodnotili, naplánovali. Čím budete vy svätejší, tak budeme aj my. Túto kapitulu ste mali v týždni modlitieb za duchovné povolania. A aj v tejto téme chceme my ako sestry pracovať spoločne s vami,“ pozdravila kapitulu provinciálka sestier saleziánok Jana Kurkinová. Po nej sa krátko prihovoril aj prezident exallievov Michal Hort: „Chceli by sme vám poďakovať; vy ste našou inšpiráciou, našimi formátormi, duchovnými otcami. Mám v srdci veľkú radosť a chcem vás povzbudiť. My sa tiež za vás modlíme a rozbiehame aj projekt ´Adoptuj si svojho saleziána´, a budeme sa za vás modliť ešte viac.“Vo svojom záverečnom príhovore potom provinciál Jozef Ižold zhrnul práce a závery celej kapituly. Vyzdvihol potrebu sprevádzať mladých, ktorí túžia po duchovnom povolaní, zdôraznil poslanie k chudobným mladým pričom podčiarkol, že „Rómovia k takým patria“, a spomenul tiež uvažovanie nad rozvojom spolupráce s mládežníckou organizáciou Domka. Hovoril tiež o dôležitosti úlohy direktora saleziánskej komunity a o naliehavej potrebe viac venovať sily formácii direktorov a spolubratov. Napokon pripomenul aj radostnú správu o napredovaní procesu blahorečenia Titusa Zemana. „Každý svätec je pre naše Slovensko darom od Boha. Verím, že aj don Titus bude povzbudením pre celú krajinu.“

Pred záverečným požehnaním provinciál poďakoval regulátorovi kapituly Pavlovi Grachovi, jeho pomocníkovi laikovi Jánovi Mihálikovi, tiež dvom mladým spolubratom – sekretárom kapituly Danielovi Holúbkovi a Miroslavovi Podstavkovi a všetkým spolubratom delegátom za ich prácu. Každému z nich, ako aj hosťom, venoval provinciál malú spomienku. Napokon nechýbalo oficiálne „Týmto vyhlasujem provinciálnu kapitulu za ukončenú“ a modlitba Zdravas a požehnanie. Potom už zostal priestor na spoločnú fotografiu a obed spolu so všetkými pozvanými hosťami.

Ďalšia riadna provinciálna kapitula slovenských saleziánov sa bude konať o tri roky, ako príprava na nasledujúcu generálnu kapitulu saleziánov. Závery práve ukončenej provinciálnej kapituly bude ešte spracovávať regulátor a po ich schválení hlavným predstaveným budú mať tieto rozhodnutia záväznú platnosť.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.