Zažiar pre druhých. Laura s mladými v Žiline oslávila 30 rokov

(Žilina, 8. decembra 2023) – Prvý decembrový víkend oslávila Laura, združenie mladých svoje jubileum na stretnutí strediskových rád, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia Domky. Bol to víkend radosti, spoločenstva, zdieľania, spoznávania, hier a oddychu, ale aj pracovnej časti a plánovania.

V sobotu doobeda sa mladí v rámci jednotlivých blokov zamýšľali nad štyrmi prvkami saleziánského mládežníckeho strediska: škola, kostol, dom a ihrisko. Nechýbali rôzne aktivity a reflexie či vzájomné podelenie sa.

Počas sv. omše predseda Domky Ján Holubčík vyzdvihol jemnosť, krásu a svetlo, ktoré prináša Laura medzi mladých. Provinciálka saleziánok sr. Monika Skalová svoj príhovor začala aktivitou. Mladí mali za úlohu napísať 10 slov na písmeno T, ktoré vystihujú Lauru. Aj ona sa s nimi podelila o slová, ktoré podľa nej vystihujú Lauru. Bolo medzi nimi slovo tvár aj tvorivosť.

Jednotlivé strediská boli ocenené certifikátom vďačnosti, ktorý pripravili členovia predsedníctva pre každé stredisko osobne. Nechýbal spoločný tanec, fotenie či neformálne rozhovory. Tatiana Lišková z Dubnice nad Váhom dokonca zložila pri tejto príležitosti krásnu pieseň k patrónke Združenia – bl. Laure. Oslavu zakončili účasťou na adventom koncerte Simy Magušinovej.

„Ak hľadáš miesto, kde sa môžeš dobrovoľnícky angažovať, kde sa môžeš venovať deťom a mládeži, kde sú mladí ľudia s podobnými hodnotami, kde sa zabavíš a zašportuješ si, v Laure, združení mladých si na tej najsprávnejšej adrese. Ak náhodou ešte nie si súčasťou Laury, neboj sa prísť medzi nás. Radi ťa medzi sebou privítame,“ odkázal člen Laury Ivan Daud všetkým.

Nedeľné dopoludnie bolo zamerané pracovne. Členovia strediskových rád a predsedníčky mali priestor na vyjadrenie sa k situácii v Združení, diskutovať a hľadať nové výzvy ako „vo všetkom zažiariť pre druhých, s ktorými sa stretáme v strediskách aj mimo nich“.

Zdroj: laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.