Záznam homílie zo slávnosti skladania večných sľubov

(Bratislava, 13. septembra 2019) – Prinášame plné znenie príhovoru provinciálneho vikára dona Petra Bučányho SDB. Homília zaznela na slávnosti skladania doživotných sľubov piatich saleziánov 7. septembra v bratislavskom Kostole sv. Vincenta de Paul.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.