Združenie Exallievov a priateľov dona Bosca

Svetová konfederácia exallievov dona Bosca je zložená z bývalých žiakov (školy, oratóriá, mládežnícke centrá,…) a priateľov dona Bosca, ktorí sú prítomní po celom svete a sú

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.