Združenie Laura povedie nová predsedníčka

(Rajecké Teplice, 17. apríla 2015) – Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia Laura a každý rok rozhoduje o dôležitých otázkach združenia. Jednou z najvýraznejších zmien na tohtoročnom zasadnutí bola voľba novej predsedníčky.

2015 04 17 Laura 3

Štyridsať dobrovoľníkov sa počas víkendu 10.-12. apríla stretlo v Rajeckých Tepliciach, aby spoločne zhodnotili uplynulý rok 2014 a zvoli členov kontrolnej komisie, regrantingovej komisie, predsedníctva a novú predsedníčku. Po dvoch rokoch vo funkcii vystriedala Júliu Čižmárovú Marta Baňasová FMA, riaditeľka Súkromného centra voľného času v Dubnici nad Váhom.

2015 04 17 Laura 1

„Marta je šikovná sestra. Má dobré animačné aj organizačné schopnosti. Verím, že pre Lauru bude veľkým prínosom,“ povedala Lucia Chmelová, odchádzajúca členka predsedníctva.

„Boli to nádherné, ale zároveň aj náročné dva roky. Našťastie – človek v tom nie je sám. Na ústredí sme boli dobrá partia. Taktiež za veľa vďačím aj dobrovoľníkom v tímoch, orgánoch a najmä v predsedníctve. Bez nich by sme neboli tam, kde sme,“ povedala Júlia Čižmárová, bývalá predsedníčka združenia.

Okrem novej predsedníčky sa zmenili aj členovia ďalších orgánov. Do predsedníctva boli zvolení: Lucia Kuklicová, Martin Orth, Martina Vacová a Eva Šatková. Z minulého dvojročia bude v predsedníctve pokračovať Dana Čopanová. V kontrolnej komisii bude Monika Kočalková, Monika Šavrnochová a Vladimír Búri. Činnosť regrantingovej komisie budú zastrešovať Ľubica Babušeková, Janka Buckulčíková, Kristína Kolčáková a Mária Farkašová.

2015 04 17 Laura 2

Zdroj: www.laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.