Združenie mladých Laura má nové predsedníctvo

(Dubnica nad Váhom, 7. júna 2021) – V sobotu 5. júna sa zišlo predsedníctvo Laury na mimoriadnom valnom zhromaždení v Dubnici nad Váhom, aby sa spojilo online so strediskami a ich strediskovými radami. Hlavným bodom programu bola voľba nových členov predsedníctva, kontrolnej a regrantingovej komisie.

„Veľmi pozitívne som bola prekvapená ochotou mladých a ich veľkou veľkodušnosťou venovať svoj voľný čas v predsedníctve Laura, združenie mladých. Nie je jednoduché v dnešnej dobe svoj čas deliť aj v tejto sfére a verím, že táto služba bude aj pre ich osobný život prínosom,“ povedala riaditeľka ústredia Mária Nagyová FMA.

Po úvodnom privítaní si mladí animátori prešli volebný poriadok a postupne im boli predstavení jednotliví kandidáti. Volilo sa prostredníctvom interaktívnej webovej platformy, ktorá zabezpečila anonymitu.  

Za predsedníčku združenia bola opäť potvrdená saleziánka Marta Baňasová a vo funkcii riaditeľky ústredia ostáva naďalej sestra Mária Nagyová.

„Som veľmi vďačná predsedníctvu za podporu, ktorú sme si si vedeli dať. Aj keď sme mali vela iných povinností, naplno sme sa vložili do svojej úlohy a vytvárali pekné spoločenstvo, ktoré sa podporovalo aj napriek tomu, že sme sa nemohli stretnúť naživo a veľa stretnutí bolo online,“ povedala predsedníčka Marta Baňasová.

Zdroj: www.laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.