Združenie mladých Laura zareagovalo na aktivitu Season of Creation

(Bratislava, 20. októbra 2021) – Season of Creation je celosvetová ekumenická platforma v rámci hnutia Laudato si'. Ide o mesiac aktivít rôzneho druhu – od modlitbových stretnutí, adorácií, eventov, ako aj online streamy a konkrétne ekologické aktivity, medzi ktoré patrí čistenie pláží a zber odpadkov.

V rámci aktivity Season of Creation (Čas stvorenstva) ide o to, aby ľudia svoje aktivity zdieľali a aby sa tak navzájom inšpirovali k ďalším krokom na záchranu našej planéty. „Všetky tieto podnety a aktivity vychádzajú z myšlienok encykliky pápeža Františka Laudato si', ktorá nás vyzýva na skutočné ekologické obrátenie ako starostlivosti o všetko stvorenie,“ vysvetľuje členka ekologického tímu Mária Mikulčíková.

Na tieto výzvy sa podľa Márie snažíme reflektovať aj na Slovensku. „Rôznymi aktivitami chceme inšpirovať najmä mladých k citlivosti pre všetko stvorenie, preto k záveru Season od Creation prebehla malá anketa medzi mladými.“ Jedna z anketových otázok bola: Ako sa ty, ako kresťan, staráš o náš spoločný domov, našu Zem?

„Ja som teraz v práci a kávu som si sem doniesla v KeepCupe, to znamená, že ho môžem použiť viackrát. Nie ako papierový pohár, ktorý sa tvári, že ho môžeme recyklovať, ale v skutočnosti je vnútri poplastovaný,“ odpovedala Zuzana Koštová zo strediska Bratislava-Kremnická. Marek Domes zo strediska Kopánka v Trnave sa ako kresťan stará o náš spoločný domov tým, že sa o tejto téme rozpráva s ostatnými. „Snažím sa byť otvorený takým novým výzvam v tomto smere.“

Barbora Mlišková zo strediska Dolný Kubín uviedla, že: „Boh nám dal túto planétu preto, aby sme sa o ňu starali. Jednou z vecí, ktorú aj ja ako študent môžem urobiť, je že napr. nevytváram veľa odpadu alebo snažím sa ho redukovať. Dá sa to napríklad tak, že nakupujem bezobalovo.“

Videá, ako aj nové výzvy nájdete na facebookovej stránke Laura – Združenie mladých.

Zdroj: laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.