Žiaci saleziánskej odbornej školy v Žiline opäť zabodovali v celoslovenskej súťaži

(Žilina, 22. apríla 2015) – Cech predajcov a autoservisov SR pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizoval už 16. ročník súťaže Autoopravár Junior Castrol 2015. Hlavným poslaním súťaže je propagácia autoopravárenského remesla a zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti kvalitného vzdelávania a v neposlednom rade propagácia uplatnenia absolventov.

Súťaž sa konala v troch kategóriách, a to autoopravár junior – mechanik a elektrikár, karosár a lakovník. Mladí autoopravári počas nej prezentovali svoje kvality v teoretickej, poznávacej a praktickej časti. Žiaci sa postupne prebojovávali zo školského kola cez oblastné, až do celoslovenského. Už tradične sa do súťaže zapojila aj SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Z oblastného kola v Martine, do celoslovenského finále, postúpili v kategórii autoopravár – mechanik Juraj Hodas, Dávid Slíž a Tomáš Pekný a v kategórii autoopravár – lakovník Dominik Hubočan a Michal Sedliak.

Celoslovenské finále sa konalo v dňoch 14. a 15. apríla. Súťaž mechanikov prebiehala v Školiacom stredisku ŠKODA v Nitre, lakovníci si zmerali sily v priestoroch spoločnosti JL spol. s.r.o. v Bratislave. Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo v bratislavskej Inchebe počas prebiehajúcej výstavy Autosalón.

V kategórii autoopravár – mechanik zvíťazil Juraj Hodas a za ním na druhom mieste skončil Dávid Slíž, obaja žiaci SOŠ sv. Jozefa Robotníka. Víťazstvom škola opätovne získala putovný pohár ministra školstva vedy, výskumu a športu SR. V kategórii autoopravár – lakovník boli žiaci saleziánskej školy rovnako úspešní, keď Dominik Hubočan obsadil vo finále druhé miesto.

Finalisti si prevzali vecné ceny od sponzorov súťaže a zároveň získali hodnotné ceny pre školu. Pre žiakov bola súťaž cenným obohatením v ich odbornosti, ako i skúsenosťou zabojovať a reprezentovať školu. Na nádhernom úspechu žilinských autoopravárov nesú rukopis viacerí učitelia a majstri, počnúc od prvého ročníka až po tých, ktorí finalistov na súťaž pripravovali a sprevádzali.

Zdroj: www.sos.sdb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.