Žiaci saleziánskej odbornej školy v Žiline úspešne bodovali na súťažiach

Vo štvrtok 21. marca 2024 sa v priestoroch SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline uskutočnila regionálna súťaž Mladý stolár. Zúčastnilo sa jej 14 žiakov z odboru stolár zo siedmich stredných odborných škôl.

Súťaž pozostávala z teoretickej časti, v ktorej mohli žiaci získať maximálne 30 bodov a praktickej časti, kde podľa výrobných výkresov vyrábali drevenú prepravku. V tejto časti mohli získať až 85 bodov. Atraktívnosť súťaže bola umocnená vecnými cenami od sponzorov.

Prvé miesto obsadil žiak SOŠ drevárska Zvolen, na druhom mieste sa umiestnil žiak SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou a tretie miesto získal žiak SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline Michal Gembeš. Len s 0,5 bodovou stratou za tretím miestom zaostal Roman Gaššo, rovnako žiak saleziánskej SOŠ sv. Jozefa Robotníka.

V súťaži družstiev obsadila naša škola druhé miesto. Zároveň si súťažiaci z týchto stredných odborných škôl vybojovali postup na celoštátne kolo súťaže Skills Slovakia – stolár 2024, ktorá sa uskutoční 16. – 18. 4. vo Zvolene.

V stredu 20. 3. 2024 sa žiaci SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline zúčastnili oblastného kola súťaže Autoopravár junior 2024. Súťaž je zameraná na preverenie vedomostí žiakov 3. ročníka odboru autoopravár-elektrikár a mechanik. Našu saleziánsku školu reprezentovali dvaja žiaci z 3.C triedy a podarilo sa im obsadiť významné miesta:

  1. miesto – Martin Murín
  2. miesto – Lukáš Cinko

Za každú školu môže postúpiť len jeden žiak. SOŠ sv. Jozefa Robotníka bude teda ďalej reprezetnovať Martin Murín.

Všetkým žiakom ďakujeme za skvelú reprezentáciu a prajeme im veľa šťastia vo finále!

Zdroj: sjoroza.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.