Žiaci z Trnavy putovali za blahoslaveným Titusom Zemanom

(Trnava, 4. decembra 2018) – Predposledný novembrový deň sa siedmaci zo Základnej školy Angely Merici v Trnave zúčastnili púte k relikviám blahoslaveného Titusa Zemana.

Štyridsať žiakov začalo svoje putovanie v Trnave u krížových sestier, kde sa od rehoľníčok dozvedeli o Zdenke Schelingovej i o tom, ako jej "prípad" súvisel s donom Titusom a saleziánmi. Vo Vajnoroch spoločne slávili svätú omšu, po ktorej ich čakala interaktívna prednáška saleziána dona Jozefa Luscoňa o tom, ako bl. Titus dospel k tomu, že bol ochotný obetovať sa za mladých spolubratov, aby sa stali kňazmi.

"Veľmi nás tešilo, že to bolo zábavno-súťažnou formou a študenti mohli za vedomosti dostať pekné ceny. Na našej škole máme cez 500 žiakov a istotne prídeme aj s druhými. Toto bol len začiatok," povedala sestra Katarína.

Medzi žiakmi boli aj mnohí miništranti, ktorí v Titusovi Zemanovi vidia veľký vzor, pretože miništroval viac ako dvadsať rokov.

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.