Žilinčania doputovali na prímestskom tábore do Zasľúbenej zeme

(Žilina, 16. júna 2018) – Do saleziánskeho žilinského oratória zavítalo počas prvého prázdninového týždňa približne 110 detí a okolo 30 animátorov. Spoločne sa vydali na Cestu do zasľúbenej Zeme – Exodus. Letným prímestským táborom ich sprevádzal Mojžiš ako zástupca izraelského národa, ktorého museli hneď v prvý deň hľadať.

Ďalší deň si táborníci prešli deviatimi egyptskými ranami. Egyptský faraón bol taký krutý, že zajal z každej skupinky prvorodeného a poslal aj výhražné video. Po náročnom hľadaní všetkých prvorodených našli na rozličných miestach. „Páči sa mi tu program, potom animátori, lebo sú veľmi milí a starostliví a ešte divadlo. V podstate sa mi tu páči všetko,“ zneli bezprostredné reakcie detí na prvé dni tábora.

V stredu vyhnali mladých nehostinné podmienky púšte na Mariánske námestie, kde zbierali suroviny na prežitie. Každý jeden deň však mali možnosť načerpať z púštnej manny v podobe Eucharistie.

Vo štvrtok, na náročnej ceste púšťou a vysokými teplotami museli Izraeliti čakať na Mojžiša pod Trenčianskym hradom, aby im doniesol kamenné tabule s Desatorom. Potom spoločne slávili svätú omšu v Kostole svätého Františka Xaverského. Mojžiš, aby si udobril pohnevaný ľud, buchol do skaly a všetci sa ocitli na kúpalisku, kde si užili naozaj kopec zábavy.

Najnáročnejší deň zo všetkých bol posledný. Doobeda mladí zbierali suroviny, menili ich s obchodníkmi, aby si mohli postaviť potrebné obydlia v Zasľúbenej zemi. Medzi tým ich však obkľúčila armáda Amalekitov. Ani počasie Izraelitom neprialo, ale napriek tomu dokázali nazbierať muníciu a poraziť nekompromisného kráľa Amalekitov. Po jeho porážke si všetci zatancovali Egyptský tanec ako oslavu vstupu do Zasľúbenej zeme a na chválu Božiu, že sa o Izraelitov staral počas celého ich putovania.

„Animátori spolu so saleziánmi vytvorili naozaj krásne dielo, za čo som osobne Bohu veľmi vďačný. Deti to naozaj ocenili a myslím, že už teraz sa tešia na ďalšie podobné akcie a niektorí aj na stretká počas roka,“ zhodnotil na záver jeden z organizátorov.

Zdroj: domkazilina.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.