Žilinskí miništranti sa preniesli do čias dona Titusa Zemana

(Žilina, 6. februára 2017) – Miništranti zo Žiliny sa začiatkom januára vybrali na tradičnú "zimovicu" na chatu v Polúvsí. Hneď na úvod sa chlapci dozvedeli, že víkend sa bude niesť v duchu doby, v ktorej žil don Titus Zeman: „Šaštínske gymnázium otvára svoje brány! Noví študenti nastupujú…“ Tieto slová zneli z úst stvárneného predavača novín, na ktorých sa písal rok 1950.

2017 02 06 ZA ministranti 3

Chlapci sa dozvedeli, že sa v deji preniesli do obdobia Titusovho pôsobenia na šaštínskom saleziánskom gymnáziu. Vo vlaku vyplňovali vstupné testy, ktoré odovzdali riaditeľovi gymnázia po príchode na chatu, ktorá bola ich Šaštínom. Nasledovalo rozdelenie na ubikácie, kde samozrejme nesmel chýbať asistent pre každú izbu v podobe animátora. Vedúcim učiteľom bol don Titus Zeman.

2017 02 06 ZA ministranti 4

Keďže príroda im dopriala bohatú snehovú nádielku, prvé doobedie sa nieslo v znamení hier, počas ktorých sa postavali snehové príbytky. Počiatočnú idylku dotvorili poobedňajšie stolové hry. No netrvalo to dlho. Počas hier mali chlapci príležitosť vžiť sa do udalostí Barbarskej noci, keď im do "gymnázia" vtrhli "príslušníci ŠTB", keďže to bol deň, kedy mali byť zničené všetky mužské rehole. Nastal kontrolovaný režim počas ktorého chlapci museli robiť ťažké a veľakrát nezmyselné úlohy pod dohľadom ŠTB.

2017 02 06 ZA ministranti 2

Povzbudzoval ich však don Titus. Príslušníci ŠTB boli neľútostní, preto chlapci postupne začali s tichou odbojovou činnosťou, potajomky sa modlili a tiež zháňali veci na pripravovaný útek za hranice. Ten sa im aj časom podaril, ale opäť ich pristihli policajti a pred prechodom do Rakúska museli s Titusom prejsť cez mínové pole v podobe nočnej hry. Po prekonaní hustého lesa sa im však napokon podarilo prekročiť "hranice".

2017 02 06 ZA ministranti 1

Celý večer "v zahraničí" spievali a hrali spoločne hry. Keďže ani tam ešte neboli úplne v bezpečí a ich cieľom bol Turín, na druhý deň opäť plnili úlohy a zháňali dopravný prostriedok na rýchly presun do Turína. Pomedzi to ešte stihli formačný miništrantský blok, v ktorom sa zamýšľali nad tým, kto je hrdina v dnešnej dobe. Nakoniec sa úspešne dostali do "Turína", teda domov do Žiliny. Celú akciu zavŕšili ďakovnou svätou omšou.

Informoval: Lukáš Závodník SDBZdroj: domkazilina.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.