Žilinskí saleziáni pozývajú na Večernú školu teológie

(Žilina, 7. marca 2014) – Večerná škola teológie u Saleziánov dona Bosca v Žiline štartuje svoj ďalší ročník, už túto nedeľu 9. marca o 16:00 v aule saleziánskeho domu. Na prednáškach odznejú témy ako vzájomný vzťah muža a ženy, postavenie rodiny v spoločnosti, úloha tela v živote človeka a úvahy nad sexualitou v biblických textoch.

Pôstne večery zaháji prednáškou Pavol Grach, ktorý po niekoľkých rokoch v talianskom Turíne pôsobí v trnavskom saleziánskom stredisku na Kopánke. Tretí marcový víkend sa prihovorí docent Milan Fula, pôsobiaci ako moderátor Inštitútu sv. Tomáša Akvinského v Žiline, ktorý je prepojený so Saleziánskou pápežskou univerzitou v Ríme. O rivalite alebo spolupráci tela a ducha bude diskutovať dominikán Irenej Maroš Fintor, ktorý má na starosti duchovnú správu Obchodnej Akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline. Tohtoročnú Večernú školu teológie ukončí prednáška Mareka Michalčíka, podpredsedu OZ Fórum života.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.