Žilinskí stredoškoláci oslávili Pomocnicu spolu so saleziánmi

(Žilina, 28. mája 2021) – Hlavnú patrónku saleziánskej rodiny a celého diela dona Bosca, Pannu Máriu Pomocnicu, si pripomenuli aj žiaci a pedagógovia zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline.

Na slávnosť sa pripravovali spoločnou modlitbou deviatnika, ktorý sa mohli po dlhom období izolácie pre covidové opatrenia modliť aj spoločne. Oslavu sviatku Panny Márie zavŕšili spoločnými aktivitami v oratóriu školy.

Po prvých odučených hodinách sa všetci presunuli do oratória, kde sa jednotlivým skupinkám žiakov venovali saleziáni. Spoločne s triednymi učiteľmi si pripomenuli význam svätého prijímania pre život mladého človeka a diskutovali o tom, prečo máme v úcte Pannu Máriu. Saleziáni zároveň boli k dispozícii všetkým, ktorí potrebovali pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Svätá omša sa konala na novovybudovanom školskom ihrisku, celebroval ju don Ján Holubčík, provinciálny delegát pre pastoráciu mládeže. Súčasťou svätej omše bolo aj posvätenie sochy Panny Márie na vynovenom nádvorí pri ihrisku.

Zdroj: sjoroza.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.