Žilinskí študenti obsadili prvé miesta v súťaži Autoopravár Junior 2019

(Žilina, 14. mája 2019) – Tento rok sa súťažilo v štyroch kategóriách, a to autoopravár junior – mechanik a elektrikár, karosár, lakovník a autotronik. Usporiadateľom a organizátorom v poradí 20. ročníka súťaže bol Cech predajcov a autoservisov SR pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Hlavným poslaním súťaže je propagácia autoopravárenského remesla a zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti kvalitného vzdelávania a v neposlednom rade propagácia uplatnenia absolventov.

Celoslovenské finále sa konalo v dňoch 2. – 3. mája 2019. Súťaž mechanik a elektrikár prebiehala v školiacom stredisku ŠKODA v Nitre a lakovníci sa stretli v priestoroch spoločnosti JL spol. s.r.o. v Bratislave. Po skončení súťaže sa žiaci presunuli do priestorov výstaviska Incheba, kde mali možnosť bezplatného vstupu na výstavu Autosalón 2019.

Vyvrcholením súťaže Autoopravár Junior 2019 bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov v priestoroch EXPOCLUBE Incheba Bratislava.

Žiaci zo SOŠ sv. Robotníka zo Žiliny dosiahli nasledovné výsledky:

kategória mechanik a elektrikár:

1. miesto – Filip Hajdúch

kategória lakovník:

1. miesto – Roman Kriško5. miesto – Štefan Blažej Cigánik

Všetci finalisti si prevzali vecné ceny od sponzorov súťaže a zároveň získali hodnotné ceny pre školu. Pre všetkých finalistov bola súťaž cenným obohatením v ich odbornosti, ako i skúsenosťou zabojovať a reprezentovať školu.  

Zdroj: www.sos.sdb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.