Žilinský rodák don Ján Tocký oslávil 50-tku kňazstva

(Žilina, 27. marca 2017) – Rodák zo Žiliny, ktorý si vybral štúdium kňazstva v Turíne namiesto slovenskej maturity oslávil 50. výročie kňazskej vysviacky. Jubileum saleziána dona Jána Tockého (*1930) oslávili spolu s ním biskup Žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis, provinciál Saleziánov don Bosca Jozef Ižold SDB, príbuzní, spolubratia i farníci.

Veľkolepá slávnosť v rodisku sa uskutočnila v sobotu 25. marca 2017 vo Farskom kostole sv. Jána Bosca v Žiline. Ďakovnú svätú omšu celebroval otec biskup Mons. Tomáš Galis. Po nej udelil predseda Ústavu pamäti národa PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD. počas slávnostného ceremoniálu jubilantovi donovi Tockému pamätnú medailu za osobnú účasť v boji proti komunistickému režimu a svedectvo života v utrpení pre zachovanie živej pamäti národa. Spolu s ňou dostal ďakovný list. Slávnostný ceremoniál i blahoželania rodiny a farníkov uzavrel obed v rodinnej atmosfére.

Žilinskej slávnosti predchádzala Púť vďaky jubilanta a jeho spolubratov. Presne 50 rokov od vysviacky (1967) navštívil don Tocký v sobotu 18. marca baziliku Panny Márie Pomocnice kresťanov v Turíne, kde bol spolu s 33 saleziánmi z celého sveta vysvätený za kňaza. „Zo sedemnástich žijúcich kňazov sa zišli v tej istej bazilike na púti vďačnosti desiati, aby so svojim svätiacim biskupom Mons. Luigim Bettazzim (93r.) poďakovali Bohu, Panne Márii Pomocnici a donovi Boscovi za dar kňazského povolania. Dona Janka sme na púti sprevádzali spolu s rodinnými príslušníkmi my spolubratia. Spoločne sme sa modlili pri hroboch dona Bosca, Dominika Savia a iných saleziánskych svätcov,“ priblížil ďakovnú púť direktor saleziánskeho domu v Žiline don Peter Lukáčik. Putovanie vďaky zakončili v rodisku dona Bosca na Colle don Bosco.

Na otázku prečo sa rozhodol stať kňazom, odpovedá 87 ročný salezián s úsmevom: „Pritiahli ma príklady! Najmä dôstojný pán don Volek. Často sme sa rozprávali, pýtal sa ma čím chcem byť, ale vtedy som nad tým ešte nepremýšľal. Boli sme siedmi súrodenci – dvaja bratia a päť sestier a ja som bol najmladší. Modlievali sme sa pri stole, v nedeľu k nám dokonca prichádzali aj františkáni. Vďaka nim som sa naučil hrať žolíka (smiech).“ Študovať saleziánsky seminár v Turíne mu bolo umožnené aj vďaka obetavosti a rozhodnutiu spolubrata dona Titusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania, a teda aj to jeho. V tom čase však netušil, koho meno sa skrýva za odvážnymi prevádzaniami skupín mladých klerikov. „V tom čase sme vedeli, že niekto prevádza, ale meno sme nevedeli, nebolo nám známe. No bolo jasné, že viacerí už prešli. Práve don Ernest sa ma vtedy pýtal, či nechcem ísť aj ja študovať do cudziny. Moja reakcia bola, že ak je to možné, tak pôjdem. Bolo to koncom apríla, mali sme ústne maturitné skúšky a ja som sa musel rozhodnúť. Vtedy mi povedal: „Však môžeš byť kňazom aj bez maturity,“ takže som to nedokončil. Cestoval som rýchlikom zo Žiliny do Bratislavy, kde sa mal prechádzať muž s novinami Pravda v ruke a ja som sa mu mal prihovoriť. Bol to Alfonz Šilhár. Odtiaľ sme išli na Trnavu a do Šaštína, odkiaľ sme cestovali k obci Bóri, kde sme sa v lesíku pri studničke stretli. Bolo to v roku 1952, čiže po tom, čo chytili dona Titusa a vo februári odsúdili.“

Kompletný rozhovor s donom Jánom Tockým o jeho povolaní nájdete v marcovom čísle informačníka Don Bosco v Žiline na stránke zilina.sdb.sk.

Kristína Zelná

Foto: Miroslav Podstavek SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.