Životopisný román pre mladých Titus, ideš! preložili do češtiny

(Nové Mesto na Morave, 26. marca 2021) – Úctu k blahoslavenému Titusovi Zemanovi, mučeníkovi za duchovné povolania, nezastavila ani pandémia a šíri sa aj za hranicami Slovenska.

O dodanie relikvie Titusa Zemana požiadala česká farnosť Svratka, neďaleko Nového Mesta na Morave. Miestny farár Jiří Prokupek v žiadosti uviedol: „Úctu k blahoslavenému slovenskému saleziánovi medzi nami prebudila kniha Do akce jde Titus! Ide o preklad životopisu blahoslaveného Titusa od autora Jozefa Luscoňa SDB – Titus, ideš!

Preklad i vydanie knihy v niekoľko desiatok tisícovom náklade zabezpečil tím kresťanskej internetovej televízie TV-MIS. „Don Titus je tak trochu aj českým blahoslaveným, pretože pôsobil vo Fryštáku na Morave a väčšinu trestu si odsedel v českých väzniciach,“ povedal vicekoordinátor televízie o. Marek Dunda. Televízia prináša divákom duchovný program a tiež bohatú audiosekciu. Audioknihu Do akce jde Titus! vo formáte mp3 je možné vypočuť si alebo stiahnuť na tomto linku: http://www.tv-mis.cz/titul.php?id=1583&hod=5.

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.