Zmluva s dodávateľom

Číslo zmluvy: UV SR – 784/2016Názov účelu dotácie: „Rekonštrukcia strešnej konštrukcie a výmenu strešnej krytiny.“

 

 

2017 01 23 Zluva 2

 

2017 01 23 Zluva 4

 

 

2017 01 23 Zluva 3

2017 01 23 Zluva 4

2017 01 23 Zluva 5

2017 01 23 Zluva 6

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.