Zo spomienok na dona Chudého pri jeho pohrebe: trpezlivý, pracovitý, srdečný

(Bratislava, 7. júla 2016) – V Kostole Márie Pomocnice na Miletičovej v Bratislave sa v stredu 6. júla rozlúčili so zosnulým saleziánom kňazom Františkom Chudým. Na svätú omšu prišli aj veriaci z dedín, kde don Chudý pôsobil: z farnosti Jacovce a z filiálok  Veľké Bedzany, Tesáre, Kuzmice. Nechýbali ani zástupcovia veriacich z Michaloviec, kde František Chudý prežil v saleziánskej komunite 16 a pol roka.

Svätej omši predsedal bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, prítomný bol aj emeritný arcibiskup Ján Sokol a viac než tridsať diecéznych i saleziánskych kňazov. V kázni sa prihovoril don Jozef Žembera, rodák z Jacoviec a priblížil niektoré osobné spomienky na zosnulého.

Po svätej omši sa najprv prihovorili dvaja bývalí direktori dona Chudého:

„Nikdy si nesťažoval na nič a bol trpezlivý. Sestrička sa ho pýtala: Don Chudý, ako sa máte? Dobre. A bolí Vás niečo? Nič. Vždy bol takto poznaný, charakterizovaný, že nesťažoval si na bolesť, na chorobu, na jedlo, bol vždy takmer so všetkým spokojný. Chceme Bohu poďakovať za príklad jeho veľkej trpezlivosti a veľkej pokory,“ spomenul najprv don Jozef Gibala, direktor komunity v Hodoch, do ktorej don Chudý patril vo svojich posledných rokoch života.

Následne sa prihovoril don Jozef Ragula, bývalý direktor v Michalovciach, a vyzdvihol lásku a horlivosť zosnulého za liturgiu, za naplnenie Druhého vatikánskeho koncilu. „Veľmi rád chodieval aj na grécko-katolícke liturgie. Tiež nevynechával príležitosť prísť medzi mladých do oratória. Pri jeho pokojnej povahe, keď išlo o liturgiu, vedel sa správne rozhorliť. Bol srdečný a mal množstvo priateľov, známych. A mal citlivosť na tých najchudobnejších.“

Napokon arcibiskup Ján Sokol vyzdvihol pracovitosť dona Chudého a jeho schopnosť zblížiť sa s chlapmi pri stavbách či rekonštrukciách kostolov v miestach, kde pôsobil. Arcibiskup Sokol viedol aj obrady uloženia rakvy do saleziánskej hrobky na cintoríne v Bratislave-Vrakuni.

Na pohrebe sa zúčastnil aj misionár Anton Odrobiňák z Ekvádoru spolu s dvoma Šuarmi, ktorí sa zastavili na Slovensku počas cesty na Svetové dni mládeže do Krakowa.

rhsdb, foto: Peter Sandtner

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.