„Zo srdca vám ďakujeme,“ odkazujú saleziáni zo Sýrie

(Sýria/Aleppo, 17. februára 2023) – Aktuálne do saleziánskeho centra prichádza 230 až 330 ľudí denne, primárne kvôli stravovaniu, ale saleziáni chystajú pre deti a mladých aj voľnočasové aktivity. Okrem mesta Alepo smeruje pomoc aj k saleziánom do Kafrunu, kde prichádzajú ľudia z mnohých okolitých miest.

Posledné dni boli pre saleziánov aj ľudí zasiahnutých zemetrasením veľmi náročné. Ľudia si ešte aj dnes nemôžu byť istí, či ich domy nespadnú v najbližších dňoch. „Je dojímavé vidieť, koľkí chudobní, čo sami majú len dva kusy oblečenia, darujú to krajšie obetiam zemetrasenia. Preto si veľmi vážia každú pomoc, či už cez modlitbu alebo finančný príspevok,“ popisujú situáciu miestni saleziáni. Podporiť ich môžete aj cez stránku savio.sk.

Saleziánska animátorka Zeina sa podelila o svoje pocity po zemetrasení: „Ihneď po zemetrasení začali do nášho oratka prichádzať ľudia, viac než 450 osôb, polovica z nich deti a dôchodcovia. Každý pomáhal s distribúciou jedla, nápojov a diek. Saleziánski animátori strávili prvé hodiny povzbudzovaním ľudí a utešovaním detí. Nehovorilo sa o ničom inom než o zemetrasení, ale vzájomná podpora nám dala nádej! Ďakujeme za vaše modlitby a podporu!“

Hneď od prvých momentov poskytujú saleziáni v Sýrii pomoc všetkým, ktorí hľadajú útočisko v ich domoch. Aktuálne vo svojom stredisku v meste Aleppo financujú nákup potravín, hygienických pomôcok, diek a vankúšov pre vyše 300 osôb, ktoré našli útočisko v ich centre. Okrem toho je potreba opraviť drobné poškodenia budovy. Pre 150 rodín chystajú voucher na nákup jedla, liekov a hygienických pomôcok či na výdaje za energie.

Výdavky sa spájajú aj s platom pre ľudí, ktorí pomáhajú ako administratívni pracovníci, kuchári, vodiči či psychológovia. Vznikla potreba aj poskytnúť ľuďom teplé oblečenie, pretože studené počasie komplikuje celkovo situáciu aj pri odpratávaní sutín. Ďalej sa zásobujú liekmi a zdravotníckym materiálom, aby mohli poskytovať aj prvú pomoc.

Saleziáni si už teraz uvedomujú, že po prvej vlne pomoci bude potrebné sa zamerať aj na dlhodobú pomoc, vzhľadom na to, že situácia ľudí bola kritická už pred zemetrasením. SAVIO o. z. sa na tomto bode podieľa už od minulého roka cez projekt „Budovanie zručností zraniteľných skupín obyvateľstva v Sýrii pre trh práce“. Cieľom pomoci je vzdelávanie utečencov a vnútorne vysídlených osôb v dôsledku 12 rokov trvajúcej občianskej vojny.

Podporiť službu saleziánov v Sýrii môžete cez savio.sk.

Zdroj: savio.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.