Zo života bratislavskej Miletičky

(Bratislava, 18. mája 2016) – V dňoch 8.-4. apríla zorganizovala farnosť Miletičova, v rámci Svätého roku Božieho milosrdenstva, púť do Wadovíc a Krakova – po stopách sv. Jána Pavla II. a sv. Faustíny. Aj napriek chladnému počasiu sa 50 pútnikov vďaka duchovnému spoločenstvu dona Čaplu a dona Krušaca vôbec neznechutilo. Práve naopak, návšteva viacerých bazilík, chrámov, kláštorov či soľnej bane zanechali vo všetkých veľmi silný dojem.

Počas roku Božieho milosrdenstva organizujú saleziáni s mladými púť k bránam milosrdenstva v Bratislave. V nedeľu po Veľkej noci spoločne navštívili Dóm sv. Martina a v máji sa boli pomodliť vo vojenskej katedrále sv. Šebastiána, ktorej duchovným správcom je don Peter Hasidlo SDB.

Tak ako každú jar aj tento rok bola na Miletičke pravidelná jarná brigáda. Aj keď účastníkov bolo pomenej, všetko sa stihlo urobiť. Najväčšiu námahu brigádnikom spôsobilo vyrúbanie starej jedle pred kostolom a zasadenie nového stromčeka na jej miesto. Patronát nad touto „akciou“ prevzal pán farár Čapla.

Koncom apríla bolo vyše 50 mladých z oratka so štyrmi saleziánmi na futbalovom zápase Fortuny ligy na Pasienkoch medzi Slovanom a Skalicou. Dôvod bol jednoduchý. V oboch tímoch nastúpili proti sebe chlapci z jedného stretka, Protox 21. Boli to Juraj Kotula za Slovan a Timo Záhumenský za Skalicu. Obecenstvo a aj hráči samotní museli byť z tohto športového publika zmätení, pretože striedavo fandili raz Skalici, raz Slovanu.

Posledný aprílový víkend zorganizovali Miletičkári na Planinke v poradí 16. vydanie Strediskovej školy pre 45 animátorov z tohto strediska. Tetokrát zvolil veľmi jednoduchú, no pritom praktickú tému „Ako pripraviť akciu – po saleziánsky“. Okrem množstva hier a zábavy, mali všetci účastníci možnosť vyskúšať si čo všetko obnáša príprava akcie, počnúc finančným rozpočtom, písaním žiadostí na úrad až po jej hodnotenie. Aj vďaka peknému počasiu si všetci odniesli veľmi silný zážitok.

V polovici mája sa don Ján Krupa SDB vybral s miništrantmi na výlet na Húšky. Aj keď počasie nebolo ideálne a chlapci na výlete zmokli, neumenšilo to vôbec ich dobrý dojem z výletu. Mladí miništranti mali veľa zážitkov najmä vďaka hrám, spoločnému vareniu a sv. omši v kostole za účasti „tecinky Húškovej“.

František Kubovič SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.