Zomrel 90-ročný don Jozef Kosmál (+ video, +parte)

2019 09 14 zomrel Kosmal1

(Dubnica nad Váhom 14. septembra 2019) – Dlhoročný člen saleziánskej komunity v Dubnici nad Váhom, don Jozef Kosmál, zosnul v piatok 13. septembra popoludní. V saleziánskej spoločnosti prežil 71 rokov, z čoho bol 60 rokov kňazom.

Don Jozef Kosmál oslávil 2. júla svoju 90-tku. Narodil sa v obci Klátovce v okrese Trnava v roku 1929. Jeho rodičia Anton a Františka boli roľníci. Ako 13-ročný bol na púti v Šaštíne. „Videl som chlapcov-študentov gymnázia, ktorí sa hrali na dvore, večer hrali divadlo, čo sa mi páčilo. Matka sa ma pýtala, či by som tam chcel študovať. Súhlasil som,“ spomínal si pri svojej 90-tke. Od 1. septembra 1942 prežil v Šaštíne päť rokov, potom nastúpil do noviciátu v Hronskom Svätom Beňadiku, kde 16. augusta 1948 zložil svoje prvé sľuby. Po Barbarskej noci strávil asi mesiac v Podolínci a potom sa dostal aj s inými na stavbu Priehrady mládeže, odkiaľ ho začiatkom septembra 1950 poslali domov. Po vojenčine pracoval od roku 1954 ďalších dvadsať rokov v Bratislave. Popri tom žil tajne rehoľný život a doštudoval teológiu.

Za kňaza ho vysvätil tajný biskup Ján Korec v Bratislave 5. októbra 1959. Ako mladý tajný kňaz pracoval aj ako vychovávateľ na internáte Bratislavského stavebného podniku. V roku 1974 vymohol preňho nitriansky biskup súhlas pracovať v pastorácii a tak sa don Kosmál stal kaplánom v Ilave. O tri roky ho urobili farárom v Adamovských Kochanovciach, kde pôsobil až do roku 1995. Vtedy ho provinciál Ernest Macák určil do Dubnice nad Váhom. Štyri roky ešte vyučoval učňov náboženstvo, dlhé roky bol aj delegátom pre saleziánov spolupracovníkov.

„Ďakujem Pánu Bohu za všetko dobré, čo mi dal, za to, že som sa stal saleziánom, že som sa stal kňazom, a že som mohol pracovať na spáse duší. Modlím sa za šťastný koniec môjho života,“ napísal pri svojom nedávnom životnom jubileu.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.

2019 09 14 zomrel Kosmal-parte

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.