Zomrel bývalý vikár hlavného predstaveného saleziánov, don Adriano Bregolin

(Rím, Taliansko, 23. augusta 2017) – Dnes ráno počas vychádzky v horách náhle zomrel na neočakávaný infarkt don Adriano Bregolin, bývalý vikár hlavného predstaveného Saleziánskej spoločnosti. Aktuálne bol direktorom saleziánskeho diela vo Florencii.

2017 08 23 Bregolin

Don Adriano Bregolin sa narodil v Cone, pri Benátkach, 16. októbra 1948. Saleziánom sa stal 16. augusta 1966, teologické štúdiá absolvoval v Trente a za kňaza bol vysvätený 27. mája 1978. Pastoračne pôsobil prvé roky v Trente a vo Verone, stal sa aj direktorom komunity. V rokoch 1988-1991 sa stal provinciálnym vikárom vo vtedajšej Východnej benátskej provincii. V máji 1996 sa stal tamojším provinciálom a počas 25. generálnej kapituly saleziánov v roku 2002 bol zvolený za člena hlavnej rady ako regionálny radca pre Taliansko a Blízky východ. Túto úlohu zastával len krátko, lebo na konci roka 2003 bol vtedajší vikár hlavného predstaveného don Luc Van Looy menovaný za biskupa a hlavný predstavený don Pascual Chávez si vybral za vikára dona Bregolina. V tejto úlohe bol na ďalšej generálnej kapitule potvrdený a svoj úrad skončil 26. marca 2014. Od júna 2014 bol direktorom saleziánskeho diela vo Florencii.

Don Adriano Bregolin zomrel vo veku 68 rokov. Pohrebné obrady budú v sobotu 26. augusta vo Florencii.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.