Zomrel don Anton Baník, dlhoročný misionár Slovákov vo Švajčiarsku

 (Bratislava , 6. augusta 2015) – Salezián kňaz Anton Baník zomrel vo veku 87 rokov v stredu 5. augusta 2015 popoludní v Galante. V ostatných rokoch žil v komunite starších spolubratov v Hodoch pri Galante. Pohrebné obrady so svätou omšou bude slúžiť Mons. Jozef Haľko, v pondelok 10. augusta 2015 o 11.00 h v saleziánskom kostole v Hodoch pri Galante. Telesné ostatky zosnulého dona Baníka budú potom uložené v saleziánskej hrobke v Bratislave.

 

Krátky životopis zosnulého Salezián kňaz ThLic. Anton Baník sa narodil 22. apríla 1928 v Blatnom, kde prežil aj svojich prvých 9 rokov života. Po presťahovaní sa do Bratislavy ako chlapec navštevoval saleziánske oratórium na Miletičovej. Po skončení základnej školy absolvoval obchodnú akadémiu. Už ako stredoškolák sa venoval aj divadlu a réžii. Po maturite začal študovať na Slovenskej univerzite divadlo a dejepis. V rokoch 1952-54 si vykonal vojenskú službu a potom sa zamestnal. V tom čase rozpoznal vo svojom srdci Božie volanie ku kňazstvu a rozhodol sa nastúpiť tajným spôsobom cestu za saleziánskym povolaním. Svoje hľadanie povolania opísal v brožúrke „Sila ideálu“. Po roku tajného noviciátu zložil prvé rehoľné sľuby ako salezián 17. apríla 1956. Aj následné teologické štúdiá si konal v tajnosti. Diakonskú vysviacku potom prijal v Prahe z rúk tajného biskupa, jezuitu Mons. Dubovského, ktorý ho mal o tri mesiace vysvätiť aj na kňaza, ale medzitým ho komunistický režim uväznil. Kňazskú vysviacku tak Anton Baník prijal 17. augusta 1964 v Krakowe z rúk tamojšieho pomocného biskupa Mons. Groblického. O pár mesiacov mal potom čerstvý novokňaz možnosť vycestovať do Viedne a to využil, aby podľa pokynov predstavených ušiel do Ríma. Na slovenskom gymnáziu pri Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda vyše dvoch rokov vyučoval chlapcov, potom pôsobil rok v Belgicku. Neskôr si dopĺňal odborné teologické štúdiá v Ríme, a krátko pôsobil aj v saleziánskom noviciáte v Lanuvio. V roku 1971 začal pôsobiť ako správca čerstvo vzniknutej slovenskej katolíckej misie v Zürichu. Na dlhých 31 rokov zapustil korene v tejto krajina, medzi krajanmi ako ich duchovný pastier, ale aj národovec. Bol tam tiež predsedom zahraničnej Matice slovenskej – európskej odbočky so sídlom v Zürichu. Svoj život prežíval striedmo, veľa pomáhal chudobným rodinám a finančne podporoval stavby kostolov či stredísk pre mládež. Na Slovensko sa vrátil v roku 2002. Zachoval si nadobudnutú švajčiarsku presnosť a dôslednosť – bol v tom pre spolubratov jasným príkladom. Od júla 2008 prežíval svoju starobu v saleziánskej komunite v Hodoch. Postupné slabnutie a blížiacu sa smrť prijímal z Božej ruky. Nebál sa. Hovorieval: „Úlohu, ktorú mi Boh dal, som splnil.“ Svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa očakával s prosbou prvých kresťanov: „Príď, Pane Ježišu“.

Zosnul v Pánovi v stredu 5. augusta 2015 vo veku 87 rokov, z ktorých 59 prežil ako salezián a takmer 51 rokov ako Kristov kňaz.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.