Zomrel don Jozef Kubička

Drahí bratia,s pohľadom na Vzkrieseného Krista vám oznamujem, že dňa 19. februára 2013 o 16:30 odišiel k Pánovi náš spolubrat don Jozef Kubička.

Deň predtým 18. februára 2013 oslávil požehnaný vek: 90 rokov svojho života. Tento „salezián v úzadí“ pochádzajúci z Kysuckého Nového Mesta sa narodil 18. februára 1923. K saleziánom vstúpil 16. augusta 1942. Don Jožko Sobota na neho spomína ako na svojho asistenta v Šaštínskom gymnáziu, ktorý bolzbožný, stále usmiaty, svedomitý, húževnatý a hlavne veľký športovec – futbalista. Doživotné sľuby zložil 16.augusta 1948. Počas Barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950 bol intervenovaný v koncentračnom tábore v Podolinci. Ďalšie roky prežil v Bratislave na Trnávke, kde tajne pôsobil ako salezián. 17. augusta 1953 bol tajne vysvätený za kňaza. V roku 1956 sa presťahoval do rodného Kysuckého Nového Mesta, kde vo farskom kostole dlhé roky slúžil ako kostolník. Asi posledných desať rokov prežil v Dome sociálnych služieb v Oravskej Lesnej. Začlenený bol do saleziánskej komunity v Žiline.

Pohrebné obrady budú v Kysuckom Novom Meste.

2013 02 21 kubicka 02

infotmoval: Jozef Kupka

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.