Zomrel don Jozef Sobota, vyše 60 rokov života venoval Orave – aktualizované info o pohrebe

(Námestovo 19. januára 2020) – V nádeji na slávne vzkriesenie oznamujem, že v nedeľu 19. januára 2020 nad ránom, v 92. roku života, v 71. roku rehoľných sľubov a v 56. roku kňazstva odišiel k Pánovi salezián kňaz Jozef Sobota. Zomrel v saleziánskej komunite v Námestove.

AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE O POHREBE

Svätá omša za zosnulého dona Jozefa Sobotu s pohrebnými obradmi bude v sobotu 25. januára o 10.30 h v Kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove ¦ Parte (JPEG)

Životopis zosnulého

Don Jozef Sobota sa narodil 13. júna 1928 v Kostolnej Vsi (obec pri Prievidzi) v chudobnej rodine. Vďaka dobrodincom nastúpil na saleziánske gymnázium do Šaštína, neskôr vstúpil do saleziánskeho noviciátu a 16. augusta 1949 zložil prvé rehoľné sľuby. Po „barbarskej noci“ a po prepustení zo sústreďovacieho tábora dokončil gymnázium a prihlásil sa na Pedagogickú fakultu do Bratislavy. Tajne pokračoval v rehoľnom živote i v štúdiu teológie. Ako čerstvý absolvent učil jeden rok vo Zvolene a jeden rok na slovenskom gymnáziu v Jablonke. V roku 1958 prijal miesto profesora matematiky a fyziky v Námestove. Popri práci postupne pod rúškom rôznych krúžkov zhromažďoval skupinky mladých, predovšetkým chudobných, ktorým venoval svoj čas. V roku 1964 deviateho augusta tajne zložil doživotné rehoľné sľuby a o týždeň neskôr – 17 augusta – ho v Krakove tajne vysvätil za kňaza biskup Karol Wojtyla, dnes už svätý pápež Ján Pavol II. Ďalšie roky pracoval naďalej tajne s mládežou na Orave, organizoval stretká, duchovné obnovy i duchovné cvičenia. Kňazom bol tajne, ako pedagóg však verejne chodieval na bohoslužby do námestovského kostola. Aj preto ho v lete 1974 prepustili zo zamestnania na gymnáziu. Po čase dostal prácu na Oravskej Priehrade, kde zostal až do dôchodku. Od jeho bytu na ôsmom poschodí paneláka v Námestove, kde sa konali stretká, mala istý čas kľúče viac než stovka chlapcov. Don Jozef Sobota tak viedol duchovne množstvo chlapcov, pomohol im zorientovať sa v povolaní, mnohých priviedol ku kňazstvu i k rehoľnému životu. 

Článok O DONOVI sOBOTOVI Z ROKU 2014 z MY Orava

Po roku 1990 pracoval aj medzi študentmi na saleziánskej odbornej škole v Žiline, vyučoval tiež spolubratov ponovicov, bol horlivým spovedníkom… Jeho snom bolo, aby v Námestove pôsobila saleziánska komunita, 6. septembra v roku 2000 sa to stalo realitou. A v tejto námestovskej saleziánskej komunite don Jozef Sobota v nedeľu 19. januára 2020 vo veku požehnaných 92 rokov dovŕšil svoje pozemské putovanie a odišiel do večnosti.

Pri oslave 55. výročia svojho kňazstva v auguste minulého roka jubilant mladým pripomenul, že niet prekážky v živote, ktorá by sa nedala s Pánom zdolať.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.