Zomrel don Peter Braido, akademik a učiteľ saleziánskej pedagogiky

2014 11 14 ANS Nekrolog(Rím, Taliansko, 14. novembra 2014) – V utorok, 11. novembra, zomrel akademik a učiteľ saleziánskej pedagogiky, don Peter Braido SDB. Hlavný predstavený s generálnou radou a komunitou generalátu saleziánskej kongregácie „smútia s viceprovinciou, Saleziánskou pápežskou univerzitou (UPS) a saleziánskou rodinou na celom svete“. Pohreb sa uskutočnil vo štvrtok, 13. novembra.

Nekrológ vydaný hlavným predstaveným o donovi Braidovi hovorí: „Spomíname naňho s láskou a rešpektom ako na saleziánskeho ctiteľa a žiaka dona Bosca a jeho preventívneho systému, významného profesora pedagogiky a histórie katechézy, dekana Pedagogickej fakulty, rektora Saleziánskej pápežskej univerzity a neskôr vedúceho Historického inštitútu saleziánskej kongregácie. Don Braido bol odovzdaný službe kultúre a zároveň duchovnému vedeniu mnohých mladých ľudí, študentov, učiteľov a rodín. Svoj život odovzdal úplne do služby mladým ľuďom, Cirkvi a saleziánskej rodine.“

Jeho meno je úzko späté s donom Boscom, zvlášť donom Boscom vychovávateľom. Z pera dona Braida vyšlo mnoho významných diel, ktoré sa venovali zvlášť porozumeniu don Boscovej pedagogiky, ako aj jeho duchovnosti.

Don Braido bol hlboko spojený aj so Saleziánskou pápežskou univerzitou. V roku 1940 spoluzakladal Inštitút výchovy na Filozofickej fakulte v Turíne, ktorý sa neskôr stal Fakultou vied o výchove, ktorú tvorilo mnoho saleziánov a Dcér Márie Pomocnice po celom svete.

Don Braido pozdvihoval inštitút serióznym výskumom, ktorý uznávali vo vnútri kongregácie i navonok a v akademickom svete na národnej i medzinárodnej úrovni. Jeho akademická služba vzala na seba novú formu, keď v rokoch 1974-1977 prevzal zodpovednosť rektora na UPS. Štyrikrát sa stal dekanom Fakulty vied o výchove a bol vedúcim Historického inštitútu saleziánskej kongregácie (1981-1992). Bol tiež direktorom komunity sv. Františka Saleského.

Don Braido sa dožil 95 rokov, 78 rokov bol saleziánom a 67 rokov kňazom. Smrť dona Braida znamená odchod saleziána akademika a učiteľa mimoriadnej kvality.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.