Zomrel jeden z najstarších saleziánov, don Kyselý – doplnené

(Nová Dubnica, 1. októbra 2015) – Don Anton Kyselý, najstarší člen komunity saleziánov v Novej Dubnici, zomrel dnes popoludní vo veku 92 rokov.

Pochádzal z obce Brodzany, pri Partizánskom, narodil sa 17. júla 1923. Tam navštevoval aj ľudovú školu. V septembri 1937 nastúpil do Šaštína k saleziánom, kde na gymnáziu absolvoval päť tried a následne vstúpil do noviciátu. Prvé sľuby zložil 16. augusta 1943, spolu s 21 ďalšími spolunovicmi. Po ďalších troch triedach gymnázia, ktoré absolvoval v Trnave, maturoval roku 1946. Na saleziánsku pedagogickú prax bol poslaný do Michaloviec, kde prežil dva roky a tretí rok asistencie strávil opäť v Trnave. Na oboch miestach bol asistentom študentov na internáte. V roku 1949 zložil večné sľuby, netušiac, ako o niekoľko mesiac komunistická moc zakročí voči všetkým reholiam. Po Barbarskej noci bol aj on internovaný v Podolínci spolu s mnohými ďalšími rehoľníkmi, odkiaľ sa dostal v septembri 1950 v skupine bohoslovcov zo všetkých reholí do Strašíc pri Rokycanoch, na práce – tzv. „PTP“ na vojenských stavbách. V auguste 1951 ho ŠtB zatkla, vyšetrovali ho v Nitre a vo februári 1952 bol odsúdený na 12 rokov. Najprv bol väznený v Ilave a potom na Mírove, až do 13. augusta 1959, kedy ho prepustili. Počas ďalších rokov sa tajne pripravoval na kňazskú vysviacku, ktorú prijal 10. decembra 1961. Do roku 1969 bol zamestnaný na JRD v rodných Brodzanoch. V novembri toho roku bol prijatý do pastorácie, pomáhal v domácej farnosti – Brodzany sú filiálkou farnosti Krásno. Po smrti farára v roku 1977 ho ustanovili za správcu farnosti. Z tohto miesta odišiel až v roku 1992 – do „dôchodku“ do malej komunity v Novej Dubnici. Don Anton Kyselý zostal v tomto meste žiť a pomáhať až do svojej smrti. Zosnul v komunite, vo štvrtok 1. októbra 2015, na deň sv. Terézie z Lisieux.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.