Zomrel viceprezident exallievov Marek Slezák (+ parte)

(Sereď, 16. apríla 2021) – Viceprezident a dlhoročný bývalý prezident Združenia exallievov a priateľov dona Bosca PharmDr. Marek Slezák zosnul v Pánovi v sobotu 10. apríla 2021 vo veku nedožitých 44 rokov.

Možnosť osobnej rozlúčky bude v pondelok 19.4.2021 od 12:00 – 13:00 hod. v Dome smútku v Seredi. Následne o 13:00 hod. budú pohrebné obrady vonku pred budovou Domu smútku. Zádušná sv. omša bude slávená vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi o 14:30 hod. a zároveň ju bude možné sledovať online cez YouTube kanál farnosti Sereď.

„Nazdávam sa, že keby som mal sv. Jánovi Boscovi poďakovať za všetko, musel by som napísať knihu… Hlavne sa cítim veľmi vďačný za to, že som mohol stráviť úžasné štyri roky na jeho gymnáziu v prítomnosti saleziánov. Tieto krátke štyri roky ovplyvnili celý môj budúci život, vďaka nim som pochopil to, čo má v ľudskom živote skutočnú cenu a takisto to, ktorým smerom treba kráčať. Svoj život sa preto snažím žiť tak, aby som mu ‚tam hore‘ mohol poďakovať aj osobne.“Marek Slezák

Životopis

Marek Slezák sa narodil 12. apríla 1977 v Bratislave a prvé roky svojho života prežil v Pezinku. Na jeseň v roku 1985 sa rodina presťahovala do Limbachu. Bol najstarší zo 6 súrodencov a jediný syn. Základnú školu navštevoval v Pezinku. Počas socializmu sa jeho katolíckej výchove venovali výhradne rodičia a aj to tajne, pretože mama bola učiteľka. Krst a prvé sväté prijímanie prijal v Blumentálskom kostole v Bratislave a birmovku v Dóme sv. Martina v Bratislave. Rodina takmer všetky sväté omše a slávnosti prežívala práve v Blumentálskom kostole, kde sa zoznámili aj s Antonom Srholcom. Otec Anton bol vlastne prvý Marekov kontakt so saleziánskym hnutím. Marek svoje začiatky miništrovania a lektorstva prežil práve v tomto chráme.

Po skončení základnej školy v roku 1991 bol prijatý na gymnázium v Pezinku. Po troch týždňoch strávených v jeho laviciach sa dozvedel, že jeho spolužiak Stano Guštafík začal navštevovať novootvorené Gymnázium Jána Bosca v Šaštíne. Táto myšlienka ho tak oslovila, že sa prihlásil a už počas rozbehnutého školského roka bol prijatý aj on do Šaštína.

Vždy inklinoval k prírode a asi aj to ovplyvnilo jeho rozhodnutie pre štúdium prírodných vied. Po absolvovaní jedného ročníka na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa mu podarilo prestúpiť na štúdium farmácie na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave. Usilovnosť a vytrvalosť boli počas štúdia jeho najsilnejšími zbraňami. Vďaka nim v roku 2003 s veľmi dobrými výsledkami ukončil doktorandské štúdium, obhájil doktorandskú prácu Stanovenie obsahu kyseliny rozmarínovej v Melissaefolium (v listoch medovky lekárskej) metódou HPLC a stal sa doktorom farmácie.

Počas civilnej služby vo Vojenskej nemocnici v Bratislave sa zoznámil so svojou budúcou manželkou Jankou a v máji roku 2005 sa v Seredi zosobášili. Po narodení prvého syna Matúška vo februári 2006 sa s manželkou presťahovali do Serede. Postupne sa im narodili Evička (2007), Lukáško (2011) a Eliška (2018). Marek po skončení civilnej služby najskôr zostal pracovať vo Vojenskej nemocnici na oddelení farmácie ako najmladší primár. Neskôr pracoval pre spoločnosti Mylan a Sandoz. Od roku 2015 pôsobil vo Fakultnej nemocnici v Trnave ako primár oddelenia farmácie. V roku 2020 absolvoval špecializačnú skúšku s výborným výsledkom. Krátko po skončení štúdia na šaštínskom gymnáziu stál pri zakladaní hnutia Exallievi Dona Bosca na Slovensku. Od začiatku boli vzťahy medzi absolventmi Gymnázia veľmi dobré a to len dopomohlo k rastu hnutia, počtu jeho členov a ich aktivít do súčasnej podoby. V rokoch 2002 – 2017 Marek Slezák pôsobil ako prezident združenia, od roku 2017 ako viceprezident. V roku 2019 boli s manželkou ocenení plaketou Alberta Marvelliho za rozvoj združenia.

Viac info na: https://www.exallievi.sk/zomrel-viceprezident-exallievov-marek-slezak/

Informoval: Michal Nemček

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.