Zomrela sestra Milka Kubicová

(Bratislava, 10. júna 2013) – Generálna predstavená saleziánok napísala provinciálnej predstavenej sr. Jane Kurkinovej mail ohľadom úmrtia sr. Emílie:

Drahá sr. Jana,

cítim sa Vám blízka v tejto chvíli pokojného odchodu sr. Emílie do raja. Bola príkladom vernosti, ktorý vám zostane živou spomienkou.

Teraz s Vami zostávajú sr. Vilma Šutková a sr. Mária Rajtárová. Prosím ťa, pozdrav ich odo mňa a poďakuj im za mňa, lebo v nich je bohatstvo svätosti, vernosti a lásky k Inštitútu.

Budem sa s vami modliť s istotou, že drahá sr. Emília už žije veľkonočný deň, ktorý nekončí. Mária ju určite prijala s jej srdcom Matky a bude začlenená do veľkej komunity FMA, ktorá prebýva v nebi.

Sr. Yvonne Reungoat, generálna predstavená FMA

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.