Zvolenskí saleziáni spolupracovníci diskutovali na tému „Ako don Bosco – s mladými pre mladých“

(Zvolen, 12. decembra 2014) – Svätý Mikuláš priniesol 6. decembra do Zvolena nie len sladkosti, ale i množstvo požehnania. Na saleziánskej konferencii strediska Zvolen sa stretli mladí Domkári i saleziáni spolupracovníci, aby spolu diskutovali na tému „Ako don Bosco – s mladými a pre mladých“ a aby sa vzájomne spoznali a vytvorili tak priestor pre budúcu spoluprácu.

Úvodnú svätú omšu, počas ktorej si saleziáni spolupracovníci obnovili svoje prísľuby, celebroval delegát pre stredisko Zvolen don Jozef Gibala SDB. Člen provinciálnej rady Richard Ondrišík ASC predniesol posolstvo hlavného predstaveného dona Ángela Fernándeza Artimeho saleziánskej rodine. Vyzval účastníkov, aby „nasmerovali svoju Severku na mladých tak, ako to spravil don Bosco,“ lebo sú to mladí, ktorí v hĺbke srdca túžia po Bohu a potrebujú sprievodcov. Zdôraznil potrebu vstúpiť do ich reality. K záveru príhovoru vyjadril svoju radosť zo živého spoločenstva, ktoré sa vo Zvolene nachádza.

Iveta Konrádová ASC, ktorá stojí na čele strediska saleziánov spolupracovníkov vo Zvolene zhodnotila rok v stredisku, povzbudila k dôležitosti osobného kontaktu a rastu najmä prostrednícstvom účasti na stretnutiach a duchovných cvičeniach. Okrem spoločného projektu strediska, ktoré prezentovala, predstavila aj troch nových predašpirantov, ktorí sa tento rok začali pripravovať práve v stredisku Zvolen. V závere príhovorov zhrnul Peter Kvas ASC ekonomický chod strediska.

Po obede, počas ktorého bol priestor na osobné rozhovory, sa účastníci spojili na diaľku so svojím spolubratom Jakubom Matľákom ASC, ktorý tento rok funguje ako dobrovoľník v centre don Bosco Boys v Keni. Po tejto časti sa vytvorilo niekoľko malých skupiniek, aby sa pozdieľali v otázke „Ako ja prežívam svoje povolanie a čo mi v tom pomáha?“.

Mnohí účastníci vyslovili spokojnosť a nadšenie nie len z celkovej atmosféry stretnutia, ale aj zo spojenia strediska ASC a mladých zo združenia Domka, ktorí boli tento rok obohatením pre konferenciu.

Viac foto TU.

Autor: Štefan MoravčíkFoto: Katka Brusáková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.