Bardejov

Miestna komunita má na starosti farnosť, oratórium s mládežníckym strediskom Vinbarg. Zároveň v pastoračnom centre časti Poštárka sa venuje výchove rómskej mládeže a spravuje aj ZŠ s MŠ bl. Zefyrína. Aj miestny farský kostol nesie meno tohto prvého blahoslaveného Róma.

Komunita

  • Milan Ballo
  • Dominik Felber
  • Marek Michalenko
  • Marián Ondriáš
  • Marek Pančura
  • Jozef Sivek
  • Peter Varga

Kontakt

Saleziáni don Bosca, Námestie Svätej Rodiny 2, 085 01 Bardejov

telefón: 054/472 26 78

e-mail: bardejov@saleziani.sk

web: pobavi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.