Mládež bez predsudkov

Dobrovoľníčky Vafa a Rasima z Azerbajdžanu prišli na Slovensko v rámci projektu Mládež bez predsudkov podporeného z programu EÚ Európsky zbor solidarity.

Ich trojmesačný dobrovoľnícky pobyt na Slovensku sa začal koncom novembra 2019 a po svojom príchode sa aj vďaka predošlým skúsenostiam s podobnými projektmi mohli naplno venovať aktivitám organizácie. Búrať predsudky o odlišných kultúrach a náboženstvách a taktiež šíriť hodnoty Európskeho zboru solidarity bolo pre dobrovoľníčku Vafu neodmysliteľnou súčasťou jej každodenných aktivít v Dome Quo Vadis.

Popri výpomoci v kaviarni ako barista a čašníčka, mala možnosť nielen učiť sa novým slovíčkam v slovenskom jazyku a zoznamovať sa so slovenskou kultúrou, ale najmä priblížiť návštevníkom kaviarne jej rodnú krajinu Azerbajdžan. K tomu pomohli aj prezentácie, ktoré v rámci svojej činnosti realizovala v dome Quo Vadis. Dobrovoľníčka Rasima mala tiež možnosť predstaviť Azerbajdžan a Gruzínsko žiakom zo základnej školy v rámci jej prezentácie.

Ďalšou súčasťou jej každodenných aktivít bola aj spolupráca s s organizáciou Združenie saleziánskej mládeže Domka, kde prevažne vypomáhala v kancelárii a najmä medzi svojimi kolegami šírila myšlienku vzájomného rešpektu a porozumenia. Predsudky a negatívny postoj k ľuďom moslimského vierovyznania sa každým rokom aj v slovenskej spoločnosti viac radikalizuje a preto je veľmi dôležité ponúkať slovákom možnosť spoznávať týchto ľudí a viesť ich k odburávaniu ich predsudkov.

Možnosť stráviť vianočné sviatky v slovenských rodinách bola pre ne nezabudnuteľným zážitkom, tak ako možnosť vycestovať a spoznávať aj ďalšie európske krajiny a mestá. Rasima a Vafa vďaka tejto osobnej skúsenosti môžu medzi mladými v Azerbajdžane prezentovať možnosti a výhody dobrovoľníckych programov realizovaných cez program EÚ Európsky zbor solidarity a priviesť ich tak k dobrovoľníckej činnosti.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.