Slovensko – Savio o. z.

  • Mládež bez predsudkov

    Dobrovoľníčky Vafa a Rasima z Azerbajdžanu prišli na Slovensko v rámci projektu Mládež bez predsudkov podporeného z programu EÚ Európsky zbor solidarity. Ich trojmesačný dobrovoľnícky pobyt na Slovensku sa začal koncom novembra 2019 a po svojom príchode sa aj vďaka predošlým skúsenostiam s podobnými projektmi mohli naplno venovať aktivitám organizácie. Búrať predsudky o odlišných kultúrach…

    Čítať viac: Mládež bez predsudkov