Mladí divadelníci zo Žiliny cestovali za kultúrou do hlavného mesta

Skupina žiakov zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline sa začiatkom apríla vybrala do Bratislavy. Výlet bol záverečným poďakovaním skupine divadelníkov, ktorá na tohtoročný sviatok dona Bosca nacvičila a odohrala pre svojich spolužiakov divadelné predstavenie Prípady otca Browna.

Žiaci najprv navštívili ateliér slovenskej výtvarníčky Doroty Sadovskej a pozreli si saleziánske stredisko na Miletičovej. Cieľom výletu bolo vidieť kvalitné divadelné predstavenie, a tak navštívili predstavenie Vojna a mier od ruského autora Leva Nikolajeviča Tolstého v Slovenskom národnom divadle. Zhliadnutie tohto diela sa im zíde aj pri maturitných skúškach.

Okrem saleziánov dona Petra Boška a Michala Žáka sprevádzala divadelníkov aj vedúca novembrového divadelného workshopu na SOŠ sv. Jozefa Robotníka bábkoherečka a pedagogička Lucia Janovová, ktorá im porozprávala o prípravách hercov.

Informoval: Michal Žák, SDB

Foto: Peter Boško, SDB, Michal Žák, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.