Žiaci zo žilinskej saleziánskej školy nacvičili pre spolužiakov divadelné predstavenie

Tohtoročná slávnosť zakladateľa saleziánov svätého Jána Bosca na saleziánskej Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline sa niesla v znamení divadelného predstavenia.

V stredu 31. januára počas dňa odovzdávania polročných vysvedčení a slávnostnej svätej omše skupina chlapcov a dievčat zo žiackych radov odohrala dve predstavenia pre svojich spolužiakov. Detektívny príbeh s názvom Prípady otca Browna: Včelár alebo vrah? zinscenovali na škole už po druhýkrát. Pamätníci si spomínajú na jeho prvé prevedenie spred 15 rokov, pod vedením riaditeľa a saleziána dona Viliama Riška. Divadelné predstavenie malo i tentokrát pozitívne ohlasy.

Hru odohrali mladí v priestoroch školskej telocvične, kde boli nainštalované kulisy, zvuková technika, osvetlenie a pódium, o ktoré sa postaral majster odborného výcviku Peter Pilko s tímom žiakov. O technické zabezpečenie vrátane foto- a videodokumentácie počas predstavenia sa postaral tím z odboru grafik digitálnych médií. Záverečné príhovory predniesol režisér divadla salezián Michal Žák a vikár miestnej saleziánskej komunity don Pavol Grach.

Celému divadelnému predstaveniu predchádzalo dvojmesačné intenzívne nacvičovanie. Herci sa najskôr stretli na workshope s bratislavskou pedagogičkou a bábkoherečkou Luciou Janovovou a neskôr spoločne absolvovali divadelné sústredenie na saleziánskej chate v Poluvsí.

Informoval: Michal Žák, SDB
Foto: Filip Balvan

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.