Náš štýl života

Saleziánske povolanie je len jedno. Má však dve formy. Po zložení sľubov sa salezián môže rozhodnúť žiť a pomáhať mladým ako kňaz alebo ako koadjútor, čiže rehoľný brat.

Život saleziána je postavený na troch pilieroch.

Sľuby

Svoje zasvätenie Bohu prežívame zachovávaním troch sľubov – chudoby, čistoty a poslušnosti.

Apoštolát

Na plný úväzok sa venujeme službe mladým, osobitne najchudobnejším a opusteným.

Komunita

Žijeme v rehoľných komunitách a navzájom sa podporujeme v našom poslaní.

Na Slovensku žije a pôsobí 180 saleziánov v 23 komunitách.

Aktuálne má Saleziánska spoločnosť takmer 14 000 synov dona Bosca v 90 provinciách na všetkých kontinentoch sveta.

Zvažuješ sa stať saleziánom?

Cesta rozlišovania povolania saleziánskym štýlom. Ponuka pre mladých mužov, ktorí sú ochotní obetovať rok života, aby objavili, na ktorú životnú cestu ich volá Boh.