Pápež František udelil kard. Artimemu výnimku. Hlavným predstaveným bude do 16. augusta

V deň biskupskej vysviacky kard. Ángela Fernándeza Artimeho, hlavného predstaveného Saleziánov dona Bosca, titulárneho arcibiskupa Ursony, a Mgr. Giordana Piccinottiho, titulárneho arcibiskupa Gradisca, predsedu Správy vlastníctva Apoštolskej stolice (APSA), Saleziánska informačná agentúra (ANS) zverejnila dekrét o „udelení výnimky“, ktorý Svätý Otec František poslal hlavnému predstavenému 19. apríla 2024.

Hlavný predstavený kard. Ángel Fernández Artime informoval celý saleziánsky svet a saleziánsku rodinu, že Svätý Otec mu prostredníctvom tohto dokumentu, ktorý označuje „výnimku z toho, čo je legislatívne stanovené“, povolil pokračovať vo funkcii hlavného predstaveného ešte niekoľko mesiacov, napriek tomu, že prijal biskupské svätenie. Preto hlavný predstavený ukončí svoju službu hlavného predstavného v sobotu 16. augusta 2024 večer, po oslavách 209. výročia narodenia svätého Jána Bosca na Colle Don Bosco, v rovnakom čase, ako sa skončí Synoda mládeže.

Zdroj: infoans.org

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.